АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ


По вноса от Западна Европа:


Без междинни претоварвания – директен групаж от консолидационен център в региона на изпращача до София

Доставка в страната до 24 часа след пристигане на международния автомобил

По износа за Западна Европа:

Ежеседмично от групажен склад в София до всяка крайна европейска дестинация

Консолидация на пратки в режим “Митнически Транзит” от всички вътрешни митници

Пълно митническо оформяне на износ

Пълно териториално покритиеЕВРОПЕЙСКИ ЧАРТЪРЕН СЕРВИЗ

Внос, износ

Комплектни, частични товари

Проектни превози


               


Copyright © 2016, ВЕРТА ЕООД. All Rights Reserved.