ЛОГИСТИЧЕН ТЕРМИНАЛ И ДИСТРИБУЦИЯ


Специализиран логистичен софтуеър

Авангардни решения за трансфер на данни

Временен склад - Разрешение № 25 от 1999 година

Свободно складиране – сертифицирани складови помещения

Складиране и логистика на промишлени стоки и дълготрайни хранителни продукти
      

           


Copyright © 2016, ВЕРТА ЕООД. All Rights Reserved.