Мениджмънт

Бойка Кожухарова

Бойка Кожухарова

Основател и Управител на ВЕРТА ЕООД
Магистър по икономика от УНСС град София, специалност „Международни икономически отношения“. Притежава 25-годишен опит като ръководител в областта на логистиката и международната търговия. Владее английски, немски и руски език.