Автомобилна логистика

Логистиката в автомобилната индустрия обхваща целия свят. Безупречната логистика изисква всяка една монтажна част до последната гайка да бъде доставена на точното място в точното време.

Като автомобилен специалист, ние предлагаме решения за вашите комплексни логистични изисквания за вътрешна продукция и за дистрибуция на резервни части.

Автомобилната логистика съблюдава цялостния процес на доставка от поръчката, производството до доставката на крайния продукт.