Круизна логистика

Ние изготвяме специализирани решения, които да посрещнат вашите изисквания за корабен транспорт и да обслужат всяко звено по веригата за доставки, от продавача и доставчика до концесионера.

Транспортирането, складирането и IT-решенията са само част от обслужването на корабите в пристанищата, включително сухи докове и нови съоръжения.

Ние използваме високотехнологични системи за по-точно спазване на сроковете и корабните изисквания.

Нашият екип от целия свят предлага навременни и ефективни решения за избягване на върховия сезон и претоварванията в пристанищата.