Модна логистика

Предлагаме целеви и сертифицирани процеси за модната индустрия, поддържани от подходящите интегративни IT-технологии, от производствения обект до мястото на продажба.

Нашите допълнителни услуги с добавена стойност като контрол на качеството, обработването и складирането, комбинирани с най-новите RFID технологии, позволяват да се фокусирате във вашата област и ние да осъществим логистиката.