Проектно карго

Със систематизирана организация и иновативни решения Хелман Проджект Карго предлага оптимизирани логистични проекти, включително множество обработки на товари, технически и инженерни решения, включително изцяло съобразени трансфери на машини и съоръжения, управление на мултимодален транспорт на извънгабаритно и тежко оборудване за минната, енергийната, строителната и петролната индустрия.