Възобновяема енергия

Бъдещето принадлежи на възобновяемите енергийни източници. Ние в Хелман рано сме се убедили в това и сме разработили специални логистични решения за вятърна, соларна и биоенергия.

Нашите специализирани услуги като тестване на продукта, доставка на резервни части и опаковане са предназначени да оптимизират логистичната верига на клиента.

Може да се възползвате от нашия отличен опит, за да имате конкурентно предимство.