23 авг.

Експерт: Всичко, свързано с интермодалносттa, е добро начинание в България

Южна България притежава нужната инфраструктура за осъществяване на интермодалността на достатъчно добро ниво, твърди Борислав Арнаудов В ...