Извънгабаритни превози

  • Превоз на извънгабаритни товари по вноса и износа;
  • Осъществяване превоз на ЖП товари;
  • Превози по река Дунав и пристанищни операции;
  • Извънгабаритни превози по суша;
  • Извънгабаритни превози по море;