Железопътен транспорт

Можем да предложим седмични връзки между Азия и Европа с влак по така наречения Път на Коприната 2.0.

В допълнение осигуряваме превоза на контейнери чрез ЖП или сухопътно в рамките на Европа, кръстосано докиране на стоки от един контейнер с различни дестинации и LCL пратки.

Хъбовете служат като дистрибуционни центрове, които предоставят на компании от Китай адекватно съхранение в центъра на Европа.