Складова дейност и дистрибуция

  • Склад под митнически контрол – Разрешение за управление на съоръжения за временно складиране № BGTSTBG005800-2019-NDV49158;
  • Свободно складиране и логистика на промишлени стоки;
  • Съхранение на дълготрайни хранителни продукти в сух склад;
  • Складиране на бързоразвалящи се хранителни продукти и фармацевтични артикули в температурен режим;
  • Сертифицирани складови помещения – Удостоверение от БАБХ № 34983/03.10.2015 г.;
  • Дистрибуция в страната;
  • Експресни доставки на стоки под митнически контрол;