Ние предлагаме индивидуални индустриални решения, съобразени с пазара на селскостопанско оборудване.
Нашият екип от целия свят предлага навременни и ефективни решения за избягване на върховия сезон и претоварванията в пристанищата.
Предлагаме цялостен подход за вашата разрастваща се верига за доставки на високотехнологични продукти с потребителски решения, съобразени с високите изисквания на търговеца и крайния клиент.
Със систематизирана организация и иновативни решения Хелман Проджект Карго предлага оптимизирани логистични проекти, включително множество обработки на товари.
Автомобилната логистика съблюдава цялостния процес на доставка от поръчката, производството до доставката на крайния продукт.
Предлагаме целеви и сертифицирани процеси за модната индустрия, поддържани от подходящите интегративни IT-технологии, от производствения обект до мястото на продажба.
С нашия глобален опит в складирането, онлайн управлението на инвентара, консолидирането и доставянето на резервни корабни части на световния пазар, може да изготвим подходящия продукт за вашите нужди.
Нашите специализирани услуги като тестване на продукта, доставка на резервни части и опаковане са предназначени да оптимизират логистичната верига на клиента.
Ние предлагаме цялостни решения за питейната промишленост, изготвени от специалисти, които познават потребностите във всички сектори на световния пазар.
Медицинската индустрия има строги регламенти и поставя високи изисквания за превоз и съхранение на жизненоважни продукти.
Нашите служители са специално подготвени за обслужването на пресни продукти и осигуряват високопрофесионални услуги с нашите съвременни логистични механизми.