Автомобилен транспорт

Групажен сервиз
 • ЕQN – European Quality Network- интегриран сервиз при пълно европейско покритие;
 • Групажи до страни от Европа, Близкия изток и Бившите съветски републики;
 • Първокласни партньори в страната и чужбина;
 • Дългогодишни договори с партньорски спедиции и транспортни фирми;
 • GPS проследяване;

По вноса:

 • Без междинни претоварвания – директен групаж от консолидационен център в региона на изпращача до София;
 • Доставка в страната до 24 часа след пристигане на международния автомобил;

По износа:

 • Ежеседмично от групажен склад в София до всяка крайна европейска дестинация и такава извън границите на Европа;
 • Консолидация на пратки в режим „Митнически Транзит“ от всички вътрешни митници;
 • Пълно митническо оформяне на износ;
 • Пълно териториално покритие;
 • Хладилни групажи;
 • Комплектни товари и проектно карго;
 • Дългогодишен опит при превоз на хладилни товари;