Медицинска логистика

Медицинската индустрия има строги регламенти и поставя високи изисквания за превоз и съхранение на жизненоважни продукти.

Ние съобразяваме нашите оперативни процеси с тези стандарти за качество и предлагаме прозрачни и надеждни решения за доставка в целия свят.

Заедно с нашите клиенти разработваме гъвкави и индивидуални решения за управление на транспортирането, складирането, опаковането и услугите с добавена стойност.