Митническо обслужване

Внос, износ, реекспорт
  • Одобрен икономически оператор към Агенция Митници;
  • Пълно митническо обслужване съгласно приложимите митнически регламенти на Европейския съюз;
  • Митнически обработки при внос, износ и ре-експорт;
  • Транзитни операции по Поръчителство – общо обезпечение съгласно новите директиви;
  • Митническо представителство;