авг. 23

Южна България притежава нужната инфраструктура за осъществяване на интермодалността на достатъчно добро ниво, твърди Борислав Арнаудов В страна като България всяко едно действие, което е свързано с интермодалността, тоест да се поправи дисбалансът...